طریقه نصب صحیح تقویت کننده آنتن موبایل

طریقه نصب صحیح تقویت کننده آنتن موبایل

زمانی که تصمیم به نصب یک سیستم تقویت آنتن موبایل میگیرید باید نکاتی را رعایت کنید
که به اختصار به آن نکات میپردازیم
اولین و مهمترین فاکتور در نصب و استفاده از تقویت آنتن موبایل وجود دارد طراحی و جانمایی
آنتن ها میباشد. همانطور که میدانید یک پکیج کامل تقویت آنتن موبایل شامل آنتن بیرونی آنتن
داخلی کابل کانکتورها و دستگاه تقویت آنتن موبایل میباشد.

مکان مناسب برای آنتن بیروینی

در مرحله اول میبایست جایی مناسب برای آنتن بیرونی سیستم تقویت کننده موبایل پیدا کنید
مکان مناسب جایی است که سیگنال دریافتی شما توان قابل قبولی داشته باشد و مکالمه در آن نقطه
بدون مشکل برقرار شود.اندازه گیری این توان با نرم افزار هایی که در این ضمینه موجود است قابل اندازه گیری میباشد.
مسیر کابل از مکان دریافت سیگنال تا محل پوشش آنتن موبایل میبایست به دقت انتخاب شود سعی کنید کوتاهترین مسیر را انتخاب کنید چرا که سیگنال در کابل افت میکند و این اتلاف در کابل باعث میشود توان کمتری از سیگنال به دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل برسد.

تقویت آنتن موبایل | ریپیتر موبایل | تقویت کننده آنتن موبایل
پس از نصب کانکتور ها بر روی کابل مکان مناسبی جهت نصب آنتن داخلی پیدا کنید
که این مکان با توجه به نقطه انتشار آنتن انتخاب میشود تا در نهایت پوشش مناسبی برای تقویت انتن
موبایل ایجاد کنید. دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل بر اساس توان سیگنال ورودی و متراژ مکان مورد نظر
جهت تقویت آنتن موبایل انتخاب میشود
برچسب ها
نصب تقویت کننده آنتن موبایل،نصب آنتن بیرونی تقویت آنتن موبایل،تقویت کننده آنتن موبایل،تقویت آنتن موبایل،تقویت سیگنال موبایل،تقویت موبایل،نصب صحیح تقویت کننده آنتن موبایل

با تشکر از rf-repeater.ir