تقویت کننده انتن موبایل

تقویت کننده آنتن موبایل یا همان بوستر به دستگاه تقویت انتن موبایل که توان خروجی کمتر از 1 وات دارد گفته میشود .

بوسترها یا همان دستگاه تقویت کننده انتن موبایل جهت استفاده در محیطهای سرپوشیده ( In Door ) مناسب میباشند .

نوع دستگاه بر اساس منطقه مورد پوشش انتخاب میشود .در مناطق شهری معمولا از دستگاههای 2 باند استفاده میشود .

 تقویت آنتن موبایل را میبایست مطابق با فرکانسهای مورد استفاده در BTS ، انتخاب کرد .

هم اکنون اپراتورهای همراه اول و ایرانسل و دیگر اپراتورها در کلاس 2G از 2 باند 900MHZ  و  1800MHZ استفاده میکنند.

در سیستم 3G  و 4G از باند فرکانسی سوم هم استفاده میشود .

  • تقویت کننده آنتن موبایل تک باند GSM

 

 

  • تقویت کننده آنتن موبایل دو باند GSM & DCS

 

 

  • تقویت کننده آنتن موبایل سه باند GSM & DCS & UMTS

 

 

تقویت کننده آنتن موبایل یا ریپیتر چیست ؟

ریپیتر : ریپیتر یک دستگاه یا آمپلی فایر آنالوگ می باشد که سیگنالهای رادیویی را در باند فرکانسی تلفنهای همراه ازBTSدریافت

آن را تقویت می کند و عمدتا در سیگنالینگ تغییری ايجاد نميكند .
یک تقویت کننده انتن موبایل در نگاه اول از دو مورد حائز اهمیت می باشد :
1. گین دستگاه
2. توان دستگاه
– گین دستگاه عبارت است از میزان تقویت سیگنال خروجی نسبت به سیگنال ورودی یا به زبان ساده می توان گفت

در حالت نرمال بدون در نظر گرفتن توان ریپیتر سیگنال خروجی حاصل جمعی از سیگنال ورودی به اضافه گین دستگاه می باشد.

معمولا این عدد بین 95db تا 105db است ، البته در این معادله خروجي دستگاه از تقویت انتن موبایل بيشتر نخواهد شد.
– توان ریپیتر در دو مسیر Uplink و Downlink متفاوت می باشد و معمولا توان نامی تقویت کننده انتن موبایل برمبنای
توان Downlink نام گذاری می شود .

تقویت کننده انتن موبایل (ریپیتر)

توان ریپیتر در زبان ساده عبارت است از گین مفید دستگاه که این گین مشخص می کند .

خروجی دستگاه در توانهای مثبت تا چه میزان قابل افزایش می باشد.

یا به عبارت دیگر توان ریپیتر درحالت ماکزیمم چند dbm خواهد بودکه این عدد به صورت معادل و به وات بیان می شود .

برای خواندن مقالات بیشتر به سایت ارتباطات توسعه همراه مراجعه نمایید.