تجهیزات مخابراتی

تجهیزات مخابراتی :  به سخت افزارهایی گفته می شود که برای ارتباطات مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرد.
این ارتباطات از قبیل تلفن, موبایل, رادیو, اینترنت و رایانه است.
تجهیزات مخابراتی در واقع تجهیزاتی است که در شبکه های تلفن همراه, تلفن های ثابت و تقویت آنتن موبایل مورد استفاده قرار می گیرد که از ارتباطات مخابراتی برای انتقال داده استفاده می شود.
برای دسته بندی تجهیزات مخابراتی معمولا به نحوی انتقال دیتا توجه می شود.

تجهیزات مخابراتی ، تقویت کننده آنتن موبایل

بهینه سازی و توسعه سایت kiantelecom