ریپیترموبایل

مدل ریپیترهای موبایل چیست؟

ریپیتر موبایل یا همان تقویت کننده موبایل در مدل های ذکر شده میتواند پوشش مناسبی در فضا های وسیع ایجاد کند.

دستگاهای تقویت آنتن موبایل از توانهای 1 وات تا 40 وات قابل عرضه میباشد . این دسته از تجهیزات تقویت آنتن موبایل مناسب است جهت تقویت آنتن موبایل در فضاهای وسیع ، معادن ، روستاهها و ساختمانهایی که بیش از 5 طبقه دارند .

تقویت کننده آنتن موبایل مدل wide band کل پهنای باند سیگنال موبایل را در باند استاندارد تقویت میکند. این تقویت کننده آنتن موبایل مناسب مکانهایی جهت انتخاب کل پهنای باند مناسب میباشد.

تقویت آنتن موبایل مدل ABS قسمتی از پهنای باند استاندارد را به انتخاب User برمیگزیند. فیلتر کردن قسمتی از پهنای باند جهت تقویت آنتن دهی موبایل از خصوصیات این مدل میباشد. در بعضی از مناطق جهت تقویت انتن موبایل ،سیگنال های مزاحمی وجود دارد که باعث ایجاد اختلال در نحوه عملکرد دستگاه تقویت آنتن موبایل میشود . در چنین مواقعی استفاده از تقویت کننده آنتن موبایل ABS پیشنهاد میشود .

تقویت کننده آنتن موبایل مدل Channel selective جهت تقویت آنتن دهی موبایل در مناطقی که نیاز است چند کانال خاص را جهت تقویت آنتن موبایل انتخاب کنیم ، مناسب میباشد .

تقویت کننده موبایل Frequency Shifting مناسب مکانهایی که سیگنال موبایل وجود ندارد ،میباشد . در این مناطق میتوان از نقطه ای که پوشش موبایل وجود دارد ،سیگنال را انتقال داد . تقویت کننده آنتن موبایل شیفتینگ شامل دو دستگاه Master و Slave  میباشد.

  • ریپیترهای Wide Band
  • ریپیترهای ABS
  • ریپیترهای Channel Selective
  • ریپیترهای Frequency Shifting
  • ریپیترهای Fiber Optic