تقویت کننده آنتن موبایل

به دستگاه تقویت انتن موبایل که توان خروجی کمتر از 1 وات دارد ، بوستر گفته میشود . بوسترها یا همان دستگاه تقویت کننده انتن موبایل جهت استفاده در محیطهای سرپوشیده ( In Door ) مناسب میباشند . نوع دستگاه بر اساس منطقه مورد پوشش انتخاب میشود .در مناطق شهری معمولا از دستگاههای 2 باند استفاده میشود . تقویت آنتن موبایل را میبایست مطابق با فرکانسهای مورد استفاده در BTS ، انتخاب کرد .هم اکنون اپراتورهای همراه اول و ایرانسل و دیگر اپراتورها در کلاس 2G از 2 باند 900MHZ  و  1800MHZ استفاده میکنند. در سیستم 3G  و 4G از باند فرکانسی سوم هم استفاده میشود .